Závody


Krumlovská 50 hodinovka - letní

PS MRS Moravský Krumlov vás srdečně zve na závod Krumlovský kapr 50 hodinovka. 

Datum konání: 2.8.-4.8.2024 

Místo konání: Vrabčí hájek (VH1) adresa: Tiskárenská 442, Moravský Krumlov 672 01  

Startovné je 8000,- Kč na tým. Kapacita je 13 týmů.  

Kaprařské závody 2-3 členných týmů.

Boduje se 10 nejtěžších ulovených ryb s minimální váhou bodované ryby 7 kg. 

Bodovanou rybou je kapr a amur.

Přehled výher: 

1. místo - 24 000,- + sada pohárů 

2. místo - 16 000,- + sada pohárů 

3. místo - 14 000,- + sada pohárů 

Doplňkové ceny: 

Nejtěžší ryba závodu - 3000 Kč + sada pohárů 

Umístění 4 - 13. místo - věcné ceny a ceny od sponzorů 

První bodovaná ryba - věcné ceny a ceny od sponzorů 

První bodovaná ryba nad 10 kg - věcné ceny od sponzorů 

První bodovaná ryba nad 12 kg - věcné ceny od sponzorů 

První bodovaná ryba nad 15 kg - věcné ceny od sponzorů 

První bodovaná ryba nad 17 kg - věcné ceny od sponzorů 

Program závodu: 

2.8. - Pátek 

7:00 - Příjezd k rybníku 

7:30 - Losování - poté přesun na chytací místa. 

9:00 Start závodu 

4.8.. - Neděle 

11:00 Ukončení závodu 

12:00 Vyhlášení výsledků 

Registrace: Tým tvoří 2-3 lovící. Tým je zaregistrován po zaplacení startovného na účet pořadatele. Pokud se soutěžící tým po zaplacení startovného nemůže z nějakého důvodu soutěže zúčastnit, musí neprodleně informovat pořadatele a ten místo poskytne týmu, který je v pořadí jako náhradní tým. Pokud pořadatel již nesežene náhradní tým, nemá soutěžící nárok na vrácení peněz a startovné propadá. Přihlášky zasílejte na e-mail: psmrsmk@seznam.cz Do e-mailu uveďte následující údaje: Jméno a příjmení všech členů týmu, název týmu, telefonní kontakt a e-mail na kapitána týmu. Po obdržení přihlášky Vám bude obratem zasláno potvrzení registrace a číslo bankovního účtu, včetně variabilního symbolu pro uhrazení startovného. Po uhrazení vám bude zasláno potvrzení o zaplacení s číslem dokladu, které slouží k losování. Soutěžící tým je platně zaregistrován po zaplacení startovného na účet pořadatele. 

Losování: Jako první se losuje pořadí losu, a to dle pořadí jak bylo zaplacené startovné viz. číslo na dokladu, který potvrzuje zaplacení startovného. (zaslán e-mailem) Lovná místa se již losují dle vylosovaného pořadí. Lovné místo se losuje se pouze jednou a losuje kterýkoliv člen týmu. Za tým, který se nedostaví k losování včas, bude losovat hlavní rozhodčí nebo osoba určená týmem. Vylosované místo si není možné mezi týmy vzájemně měnit. Po vylosování každý tým obdrží kartu na zápis úlovků, která bude obsahovat telefonní čísla na rozhodčí. Týmy odjíždí na svá lovná místa až po konci losování na pokyn pořadatele !!! Týmům bude umožněno zavést si věci na své místo autem a po vyložení odstaví auta na vyhrazené parkoviště. 

Pravidla rybolovu: Závodní tým může lovit na čtyři pruty. Lov je povolen pouze na položenou (ne feeder ani plavaná). Chytat lze pouze na únikovou montáž. Na každém prutu smí být navázán pouze jeden návazec s maximální délkou 1 metr s jednoháček s protihrotem nebo micro protihrotem - háčky bez protihrotu jsou zakázané. Zig rig - povolen u každého týmu na 2 pruty ze 4 lovných prutů. Návazec na Zig rig povolen maximálně s délkou 2 metry. Nesmí se používat šokové pletené šňůry. Olověné šňůry se mohou používat na návazce o délce maximálně 1 metr. Je zakázané používat jakákoliv krmítka nebo namačkávat krmení nebo pastu na zátěž. Každý soutěžící musí používat zadní olova, tzv. backleady, minimální váha backleadu je 20 g a může být vzdálen maximálně 10 metrů od špičky prutu - vzhledem k zajištění férovosti závodu. V případě potřeby je tým povinen vytáhnout prut z vody ke kontrole rozhodčího. Nahazování je povoleno pouze ze břehu a to jen z daného chytacího místa. Zákaz jakéhokoli vstupování do vody za jiným účelem než podebrání ulovené ryby a vrácení zpět do vody ! Každý tým smí lovit pouze ve svém sektoru a nesmí zasahovat do sektoru sousedního týmu. Vstupovat do sektoru ostatních týmů na břehu smí soutěžící jen po předešlém souhlasu týmu, jemuž sektor náleží. Bez souhlasu nesmí závodník vstupovat do konkurenčních sektorů. Vstupovat do sektoru během závodů smí rozhodčí a pořadatel. Sektor bude minimálně 13 metrů široký (vyznačeno kolíky) a chytat lze až k protějšímu břehu kde budou kolíky značící sektor. Všichni dobře víme ,že všechny ryby se zastavit hned nedají i když je prostor, tak zdraví ryb je pro nás nejdůležitější. Tudíž prosíme o schovívavost všech zavodníků při zdolávání ryb. Zakrmovat a dopravovat návnadu do vody se smí pouze pomocí kobry, praku, lopatky, vnadících košíčků, rukou a PVA materiálem, ale povoleno pouze jako součást montáže. Ostatní způsoby krmení, které tady nejsou jmenovány, jsou zakázané. Množství krmení je omezeno na 60 kg. Krmit se smí pouze z chytacího místa. Není povoleno krmení z druhého břehu nebo z jiného místa. Povolené nástrahy - boilies, pop-up a pelety. Nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická vlasová metoda nebo vrtáček, který se přichycen k háčku). Povolené krmení - boilies, pelety, methodmix, uvařená kukuřice a řepka a pšenice v namočeném nebo uvařeném stavu. Zakrmování je povoleno po signálu začátku závodu. Na mapování dna lze použít pouze marker. Mapovat dno můžete ihned po vylosování a příjezdu na místo. Je zakázáno používat marker k označení krmného místa a krmit při nahozeném markeru. Bivakování je povoleno pouze závodníkům. Každý závodní tým musí mít podložku pod kapra a to typ vanička. Ploché podložky nejsou povoleny !!! Dále ve výbavě musí být velký kaprařský podběrák s minimální délkou ramen 80cm a s jemnou síťkou, vážicí trojnožka, dezinfekce na ošetření, háčky s protihrotem nebo micro protihrotem - háčky bez protihrotu jsou zakázané. Každý tým musí mít 3 eko saky nejlépe plovoucí, které mají zabudované plováky, které drží sak na hladině, pro případ, že by se jim podařilo ulovit hned několik ryb po sobě a museli je tak uchovat pro následné vážení. Bez této povinné výbavy nebude soutěžící vpuštěn do soutěže. Bude zkontrolováno před zahájením závodu. Boduje se pouze 10 nejtěžších ulovených ryb, minimální váha bodované ryby je 7 kg. Bodované ryby jsou kapr a amur. Do závodu se počítá pouze ryba, která byla chycena za ústní část. Dojde-li k záběru úlovku těsně před koncem závodu, musí být úlovek vytažen z vody do 20ti minut od oficiálního ukončení závodu. V případě nedodržení časového limitu již nebude úlovek počítán. V závodu je zavedený systém žlutých a červených karet. První porušení jakéhokoli uvedeného bodu v pravidlech soutěže bude trestáno žlutou kartou. Při druhém porušení pravidel dostane soutěžící tým červenou kartu, což znamená, že bude ze soutěže, bez nároku na náhradu, vyloučen. 

Zaznamenání úlovků: Úlovek musí být zvážen výhradně za použití oficiálního vybavení pořadatele, které bude mít k dispozici rozhodčí. Po celý závod bude rozhodčí vážit se stejným vybavením (vážící sak, digitální váha). Okamžitě po ulovení ryby je potřeba přivolat rozhodčího. Telefon na rozhodčího bude uveden v závodní kartě týmu. Po zvážení a zdokumentování ihned pustit zpět do vody, než přijde rozhodčí je možné rybu šetrně uložit do přechovávacího saku. V době od 22:00-6:00 budou ulovené ryby uchovávány v sacích s plováky, aby nedošlo k poškození ryby. Zvážení chycených ryb proběhne po 6:00, pokud tým v čase mezi 22:00 - 6:00 naplní všechny 3 saky přivolá si rozhodčího. Úlovky budou zapisovány do závodní karty týmu a karty rozhodčího, kterou vždy jeden z členů týmu podepíše po vážení úlovků. Každý zápis do karty rozhodčího bude obsahovat tyto náležitosti: čas vážení ryby váha úlovku v kilogramech např.: 8,360 kg podpis závodníka (zástupce týmu) U každého vážení se bude vyžadovat účast sousedícího člena týmu pro ověření pravosti zváženého úlovků. Pokud budete v noci spát, tak počítejte, že vás budeme budit. Hodnocení: Sčítají se hmotnosti v kilogramech 10 nejtěžších ulovených ryb. Tým, který bude mít nejvyšší součet 10 nejtěžších ryb - vyhrává, ostatní týmy se podle součtu umísťují v pořadí. Pokud by byl součet hmotností stejný u více týmů, rozhoduje největší ulovená ryba, pokud bude i ta stejná rozhodují další největší ulovené ryby. Cenu za první bodovanou rybu získává tým, který chytne první bodovanou rybu závodu. Cenu za nejtěžší rybu závodu získává tým, který chytne nejtěžší rybu závodu. Ceny za první rybu 10+, 12+, 15+ a 17+ získá tým, který chytne rybu dané váhové kategorie jako první v závodu. - Každý tým může vyhrát pouze jednu z těchto doplňkových cen. Výhry jsou garantovány pouze při plném počtu závodníků, jinak budou pokráceny !!! 

Závěrečná ustanovení: Závod se bere jako soutěž dvoučlenných týmu, ale členové mohou být i tři s veškerými pravomocemi při chytání jako u ostatních členů týmu. Krmení probíhá pouze v režii dvou členů (pokud budou v závodě 3 v jednom týmu, nesmí krmit 3 závodníci současně!!!) Ceny pro vítěze pokud bude 3 členný team získávají pouze dva členové týmu !!! Pohyb a chování v průběhu závodu: Všichni účastníci závodu se zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu. Jak na majetku tak na zdraví. Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k ostatním účastníkům, přírodě a k uloveným rybám! Pokud bude po příjezdu k rybníku některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, velká podnapilost atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo. Během závodu je zakázáno popojíždět auty v prostorách areálu. V případě, že některý člen ze soutěžícího týmu bude potřebovat ze závodu odjet, nahlásí to pořadateli závodu, nebo rozhodčímu. Návštěvy jsou povolené, ale automobil musí odstavit na parkovišti a nahlásit se vždy dopředu pořadateli závodu nebo rozhodčímu. Děti a osoby mladší 18 let jsou jako členové týmu povolené, ale vždy aspoň jeden člen musí být starší 18 let a plně zodpovídá za mladší členy týmu! Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). V době závodu se všichni zúčastnění chovají slušně s ohledem k ostatním závodníkům. Po ukončení závodu je každý tým povinen odklidit odpadky a umístit je do nádob u budovy nebo odvézt !!! 

GDPR: Zaplacením startovného členové týmu udělují souhlas se zpracováním osobních údajů dle směrnice GDPR. Souhlas k pořizování záznamů a použití pro komerční užití, zveřejnění na internetu, v televizních pořadech, na sociálních sítích nebo jiných kanálech pro propagaci sportu či samotné akce dle směrnice GDPR. Po celou dobu konání závodu bude natáčeno a fotografováno. Protest: Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího. Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000.- Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise. Členové komise: Organizátor závodu a hlavní rozhodčí. Dále budou pozváni k podání vysvětlení také kapitán týmu, který podal protest a kapitán týmu, kterého se protest týká. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného. Jakékoli dotazy či nejasnosti s pravidly konzultujte s organizátory před začátkem závodu. 

Občerstvení bude zajištěno pod celou dobu závodu !!! 

Čepované pivo a limo po celou dobu závodu. 

Snídaně, obědy a večeře budou každý den pro závodníky, kteří si jídlo objednají - po přihlášení obdržíte jídelníček.

Těšíme se na Vaši účast.

Plánované závody na rok 2024:

21.6.2024 - Krumlovská 50 hodinovka - jarní

2.8.2024 - Krumlovská 50 hodinovka - letní

27.9.2024 - Krumlovská 50 hodinovka - podzimní

2.11.2024 - 5. ročník Krumlovský duhák

23.11.2024 - 2. ročník Mikulášský duhák