Jak se stát členem ?

Protože se každoročně do naší organizace hlásí nový členové, uvedu zde stručná pravidla a postup pro nové zájemce o členství v Moravském rybářském svazu.

  1. Členem svazu se může stát každý občan České republiky nebo cizinec, který splní podmínky dané Stanovami MRS, ve věku od 8 let výše.
  2. Každý má právo si vybrat pobočný spolek (PS) podle svého uvážení, bez omezení bydlištěm apod.
  3. Každý zájemce se může stát členem, ale povolenku může získat až po složení zkoušek nutných k získání prvního Rybářského lístku.
  4. Zájemce o členství se musí dostavit do budovy PS v úředních hodinách a zde si vyzvednout přihlášku za člena svazu a pokyny pro složení zkoušky.
  5. Na základě splnění všech členských povinností (uhrazení všech poplatků) bude zájemci vydána povolenka k rybolovu.

Další informace nebo podrobnosti k rozsahu požadovaných znalostí pro zkoušky vám sdělím na telefonu uvedeném v kontaktech na členy výboru.

Termíny školení nových členů pro rok 2024:

13.1.2024
27.1.2024
17.2.2024 - ukončení zkouškou

Školení probíhá vždy od 9:00 na adrese Tiskárenská 442, Moravský Krumlov (budova PS MRS MK)