Pstruhový režim

Lov pstruhů - PRAVIDLA  (2019 - 2020)

Lov je povolen na jeden prut s jedním návazcem a jednoduchým háčkem bez proti hrotu

Při vláčení lze použít umělou nástrahu s trojháčkem (třpytka, wobler a guma).

Cena jedné povolenky je 300,-Kč. 

Na jednu povolenku je možné si ponechat 3 ks lososovitých ryb (pstruh duhový, siven) z toho jedna ryba může překročit délku 40 cm. 

Každou ulovenou a ponechanou lososovitou rybu je lovící povinen okamžitě zapsat do karty, která je mu vydána při koupi povolenky. 

Pokud dojde k poškození ryby, a to během zdolávání, nebo při vyprošťování háčku, v tom to případě si lovící musí ponechat ulovenou rybu ! 

Ostatní ulovené druhy ryb, včetně dravých (štika, candát, okoun) a jeseterů je povinen šetrně od háčkovat a pokud možno pustit ještě ve vodě.

Po ponechání si 3 ks lososovitých ryb je lovící povinen lov ukončit, nebo má možnost zakoupení nové povolenky.

Za nástrahu lze použít jakoukoliv nástrahu živočišného původu. 

Při lovu na živou či mrtvou rybku nebo její část je povoleno chytat pouze na jeden jedno háček. Zakrmování je povoleno pouze pstružími peletami nebo masnými červy, ostatní návnady jako kukuřice nebo různé sypké směsi jsou zakázány.

Doba lovu: 

Loví se každou sobotu a neděli a státem uznaných svátcích od 8:00 do 16:00 hod.

Lovící rybáře má právo kontrolovat kterýkoliv člen výboru PS MRS Moravský Krumlov (prokáže se průkazem funkcionáře) nebo prodejce povolenek a rybářská stráž.

Lovící je povinen mít úlovky u sebe (ne ve společných taškách apod.) k nahlédnutí kontroly. 

Při odchodu je nutné odevzdat povolenky (karty s úlovky) a dát ke kontrole úlovky, případně kontrolu vozidla.

Jakékoliv porušení pravidel je trestáno vykázáním z rybníka a okamžitým ukončením lovu ryb bez náhrady. 

Při závažných provinění proti výše uvedeným pravidlům lovu nebo při agresivním chování bude přivolána policie ČR!

Zákaz vjezdu vozidel kolem rybníka, parkování na určeném místě!

Se zakoupením povolenky k lovu ryb lovící souhlasí s výše uvedenými pravidly!   

PS MRS Moravský Krumlov