Povolenky

Povolenky 2024

Informace MRS, z.s., pobočný spolek Moravský Krumlov

Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek MRS, z.s. platné pro rok 2024

Na základě rozhodnutí Svazového výboru ze dne 22. 6. 2023 a ze dne 21.9.2023 platí pro rok 2024 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS, z.s. a ceny povolenek k lovu (dále jen povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).

 1. členské příspěvky:

Kategorie a cena v Kč:

Dospělí = 1.400,-

Udržovací = 500,-

Mládež = 200,-

 • Kategorie "Dospělí" zahrnuje členy od 16 let věku.
 • Kategorie "Udržovací" je určena pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky k lovu ryb. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v průběhu daného roku rozhodne si povolenku k lovu ryb pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.400,-Kč.
 • Kategorie "Mládež" zahrnuje členy do 15 let věku.

2. zápisné:

Kategorie a cena v Kč :

dospělí a mládež 16 - 18 let = 1.000,-

Zápisné hradí vždy:


1. ceny povolenek pro členy (členy MRS a ČRS):

Druh povolenky

Roční 

MP = 1.250,-

MP republiková = Neprodává se nutno zakoupit hostenku při lovu na revírech ČRS.

P = 1.300,- 

P republiková = Neprodává se nutno zakoupit hostenku při lovu na revírech ČRS.

Poloviční

MP = 700,-

MP republiková = x

P = 800,-

P republiková = x

Týdenní

MP = 500,-

MP republiková = x

P = 600,-

P republiková = x

Denní

MP = 300,-

MP republiková = x 

P = 400,-

P republiková = x 

Mládež

MP = 400,-

MP republiková = x  

P = 400,-

P republiková = x 

K ceně povolenek je účtována částka:

15 Kč za Bližší podmínky výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových

15 Kč za Bližší podmínky výkonu rybářského práva na rybářských revírech pstruhových

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!

Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení "Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku", nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.

"Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku" vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.

 • Místní organizace může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z prostředků PS.

 • Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16 - 18 let a studující do věku 26 let věku dle ročníku narození.

 • Člen MRS může získat povolenku k lovu (i krátkodobou) jen u svého mateřského pobočného spolku dle§ 7, odst. 1, písm. g) Stanov MRS.

 • Člen ČRS může získat povolenku k lovu u kteréhokoliv prodejce: sekretariát svazu, pobočné spolky, Pálava, spol. s .r.o., Zdeňka Janíčková, Vladimír Perna -Vranov nad Dyjí tel: 606 534938, Brněnská přehrada - restaurace U KOTVY, adresa: Pod Chocholou 909, Brno - Bystrc, tel: 608 983884

  4. ceny povolenek pro nečleny (pro nečleny, pro členy ostatních svazů a rybářských spolků a pro cizí státní příslušníky):

Druh povolenky

Roční

MP = 10.000,-

P = 10.000,-

Týdenní

MP = 3.000,-

P = 3.500,-

Denní

MP = 1.000,-

P = 1.200,-

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!

Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení "Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku", nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.

"Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku" vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.

 • Nečlen může získat povolenku u kteréhokoliv prodejce:sekretariát svazu, pobočné spolky, Pálava, spol. s .r.o., Zdeňka Janíčková, Vladimír Perna -Vranov nad Dyjí, tel: 606 534938, Brněnská přehrada - restaurace U KOTVY, adresa: Pod Chocholou 909, Brno - Bystrc, tel: 608 983884

Všeobecné informace:

 • Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.

 • Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal.

 • Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.

Legenda:

 • MP - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS

 • P - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS

 • MP - republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS a ČRS

 • P - republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS a ČRS

PS MRS Moravský Krumlov